Maantiede

Pakollinen kurssi

Maailma muutoksessa (GE1) kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotellaan globaaleja riskialueita. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

Syventävät kurssit

Sininen planeetta (GE2) kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. Yhteinen maailma (GE3) kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Kurssi perehdyttää  ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Soveltavat kurssit

Matkailumaantiede (GE5) kurssilla tutustutaan matkailumaantieteen teoriaan ja matkailukohteisiin. Kurssiin liittyy matka kotimaankohteeseen tai ulkomaille. Lukion maantiede kokonaisuutena (GE6) kurssilla kerrataan ja syvennetään valtakunnallisten kurssien (GE1-GE4) sisältöjä. Kurssi valmentaa maantieteen ainereaalikokeeseen.

Alta näet vuoden 2017 matkailumaantieteen kurssilaisten päiväkirjan 🙂

Bremen-päiväkirja nettisivuille