Opintotarjonta

Tutustu Fessin tarjontaan oppiaineiden opettajien esittelytekstien kautta:

Äidinkieli ja kirjallisuus

Vaikka jokainen meistä osaakin puhua, kirjoittaa ja lukea sekä kuunnellakin, suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on edelleen syventää oman äidinkielen taitoa, moniluku- ja vuorovaikutustaitoja sekä erityisesti suomalaisen että myös eurooppalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. Kaikki lukiolaiset suorittavat kuusi pakollista 2 op:n opintojaksoa; jokainen lukiolainen kirjoittaakin äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskirjoituksissa yhtenä kirjoitettavana aineenaan.

Meillä on F.E. Sillanpään lukiossa menestytty äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskirjoituksissa viime vuosina erinomaisesti, mikä perustuu osittain siihen, että jokainen opiskelijamme suorittaa vähintään kaksi syventävää opintojaksoa (ÄI10 ja ÄI11), joiden aikana harjoitellaan erityisesti juuri ylioppilaskirjoituksia – sekä lukutaidon että kirjoitustaidon koetta varten. Moni valitsee näiden opintojaksojen tueksi joko 2. tai 3. lukiovuodelle lisäksi ÄI9-opintojakson, jolla syvennetään arjessa, juhlassa, jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Suomen kieli on sekä opetuksen kohde että väline muiden oppiaineiden opiskelussa. Opintojaksoilla ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan mahdollisuuksiin jatkaa joko suomen kielen, kirjallisuuden tai viestinnän opintoja korkea-asteella.  

Opetuksessa toteutuu oppimäärän sisäinen integraatio: lukeminen, kirjoittaminen, vuorovaikutus, kieli, tekstit, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että erilaisten tietojen ja taitojen opiskelu luovat eheitä kokonaisuuksia. Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja yleiskielessä ja sen hyödyntämisessä moninaisissa konteksteissa, mikä toteutuu erilaisten teksti-, puhe- ja vuorovaikutus- sekä kirjallisuustehtävien kautta kulloisenkin opintojakson sisältöjen näkökulmasta. Kokonaisteosten lukeminen ja laajojen – pohtivien sekä kantaa ottavien – tekstien kirjoittaminen kuuluvat etenkin pakollisten opintojaksojen sisältöihin.

Meillä voi FESissä tehdä myös sanataiteen eli luovan kirjoittamisen (ÄI14) ja kielenhuollon kertaamisen (ÄI12) valinnaiset opintojaksot, joiden aikana on mahdollisuus edelleen kehittää omaa ilmaisuaan sekä kielenhuollollisia taitojaan. Näistä ÄI12-opintojakson voi suorittaa itsenäisesti esimerkiksi abivuotta edeltävänä kesänä tai tukea sillä ylioppilaskirjoituksiin valmistutumista ÄI10-opintojakson aikana. Lisäksi lukiossamme voi tehdä sekä medialukiodiplomin (ÄI15) että lukudiplomin (ÄI13), joiden avulla voi osoittaa omaa media- tai kirjallisuusharrastuneisuuttaan.

Takaisin ylös

Englanti

Welcome to study English! 

Englannissa kaikille pakollisia moduuleja on kuusi, ja ne jakautuvat niin, että ensimmäisenä vuotena suoritetaan niistä kolme (ENA1-3), ja toisena vuotena kolme seuraavaa (ENA4-6). Nämä moduulit ovat valtakunnallisia, eli samansisältöisiä kaikissa lukioissa. Niillä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita.  

Lukio-opintojen alkuun sijoittuu F.E.Sillanpään lukion oma, ruotsin kanssa yhteistyössä koottu valinnainen ENA09/RUB09 -opintokokonaisuus, joka räätälöidään opiskelijoiden tarpeen mukaan perusasioita (mm. aikamuodot) vahvistaen – tämä kannattaa valita, jos peruskoulun todistuksessa on jommassakummassa kielessä alle 8.  

Abivuoden moduulit ENA7 ja ENA8 ovat valtakunnallisia valinnaisia opintoja, mutta ehdottomasti suositeltavia kaikille, jotka kirjoittavat englannin ylioppilaskirjoituksissa. ENA7 -opintojaksolla perehdytään erityisesti vaativampien tekstien lukemiseen, joiden aihepiireinä ovat ympäristö ja kestävä kehitys, sekä verbiopin kertaamiseen.  ENA8 -opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua, ja sen avulla kertautuu myös yo-kirjoituksissa tarvittava sanasto. Jos haluat erillisen todistuksen englannin suullisesta kielitaidostasi, sen saat tämän opintojakson suoritettuasi. 

Näiden moduulien ja opintojaksojen lisäksi F.E.Sillanpään lukiossa on abeille tarkoitettuja omia valinnaisia opintojaksoja, joiden tavoitteena on treenata yo-kirjoituksia varten. ENA10 -opintojaksolla hiotaan ainekirjoitustaitoja. Tämän opintojakson käytyäsi osaat kirjoittaa niitä erilaisia tekstityyppejä, joita yo-kirjoituksissa voi tulla eteen (puheet, kirjeet, blogit, kertomukset, kantaaottavat esseet jne.).  ENA11 -opintojaksolla kerrataan kieliopin pääasioita ja harjoitellaan vaativan tason kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä. 

Takaisin ylös

Espanja

Maisemakuva palmuista rannalla ja merestä taustalla.

¡Hola! 

¡Bienvenidos a estudiar español!

Tervetuloa espanjan tutustumisopintojaksolle! 

Oletko aikeissa matkustaa Espanjaan? Kiinnostaako sinua espanjankielinen musiikki?  

Tällä opintojaksolla tutustumme espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opettelemme perustervehdykset, käyttäytymistä erilaissa asiointitilanteissa sekä sanastoa, jota tarvitset matkustaessasi espanjankielisiin maihin. Kuuntelemme espanjankielistä musiikkia ja katsomme videoita espanjankielisten maiden kulttuurista. 

Tämän opintojakson jälkeen voit syventää taitojasi osallistumalla esimerkiksi kansalaisopiston tai kesäyliopiston kursseille. 

Espanjan opintojakso on tarjolla vuorovuosin italian kanssa.

Espanjalaisen kahvilan sisäänkäynti, churroja ja teetä.

Takaisin ylös

Italia

Ciao a tutti! Tervetuloa tutustumaan Italian kieleen ja kulttuuriin!

Tämän opintojakson aikana perehdymme italian kielen alkeisiin, maan historiaan, taiteeseen ja kulttuuriin – ruokakulttuuria unohtamatta. Ole varovainen! Tämä kieli voi viedä sydämesi, jolloin voit joutua jatkamaan opintojasi esimerkiksi kansalaisopiston tai kesäyliopiston kursseilla.

Italian opintojakso on tarjolla vuorovuosin espanjan kanssa.

Ci vediamo – nähdään!

Takaisin ylös

Latina

Lähikuva vanhasta rakennuksesta. Rkannuksen seinässä on laatta, jossa on kirjoitusta latinan kielellä.

Laudatur, approbatur: Gaudeamus igitur! 

Audio, Studeo, Video, Volvo  

Tuttuja sanoja, mutta mitähän ne oikeastaan tarkoittavat? Tällä opintojaksolla tutustumme latinan kieleen ja sen merkitykseen nykypäivänä. Se sopii erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä ja niiden sanoista. 

Latina on romaanisten kielten kuten italian, espanjan ja ranskan esiäiti, joten on mielenkiintoista havainnoida, miten se on vaikuttanut näiden kielten sanastoon. Lisäksi englannin kielen sanastosta suuri osa on peräisin latinan kielestä, kuten myös monet meillä suomen kielessäkin käytössä olevista sivistyssanoista ja eri firmojen nimistä.  

Opintojaksolla saat myös hieman tuntumaa latinan käyttöön nykyaikana esimerkiksi lääketieteessä. Teemme myös virtuaalimatkoja antiikin Rooman nähtävyyksiä katselemaan. 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kesäloman aikana Moodle- (Reppu-) alustalla opiskellen.  

Kaksi kuvaa Roomasta. Ensimmäisessä kuvass on vanha muinaisen Rooman aikainen arkkirakennus, ja toisessa kuvassa lähikuva latinankielisestä lyhenteestä "S.P.Q.R.".

Takaisin ylös

Ranska

Lukiossamme voit opiskella ranskan kieltä alkeista lähtien, B3-kielenä.  Ranskan kieli kuulostaa tunnetusti kauniilta ja sillä on sanastollisesti paljon yhteistä esimerkiksi englannin ja espanjan kanssa. Opintojaksoilla opitaan kielen lisäksi tuntemaan Ranskan ja muiden ranskankielisten maiden kulttuuria sekä tapoja.

Ranskan kielen opiskelua voi suositella kansainvälisyydestä, gastronomiasta, taiteesta, muodista, musiikista tai urheilusta kiinnostuneille. Toisin sanoen kieli avaa ovia poikkeuksellisen moniin eri maailmoihin. Myös työelämässä ranskan osaamisesta on hyötyä monilla eri aloilla kuten yritysmaailmassa ja kansainvälisen politiikan alalla.

Ensimmäisillä opintojaksoilla harjoittelemme monipuolisesti jokapäiväiseen elämään liittyvää perussanastoa, ääntämistä ja  arkisia vuotovaikutustilanteita. Opintojen edetessä opitaan tuottamaan tekstiä sekä keskustelemaan ranskaksi, aihepiireinä esimerkiksi ajankohtaiset ilmiöt, kulttuuri, hyvinvointi ja ympäröivä maailma.

Takaisin ylös

Ruotsi

Ruotsin osaaminen vahventuu viidellä pakollisella opintokokonaisuudella (rub11-15). Lukio-opintojen alkuun sijoittuu englannin kanssa yhteistyössä koottu valinnainen ena09/rub09-opintokokonaisuus, joka räätälöidään opiskelijoiden tarpeen mukaan perusasioita (mm. aikamuodot, sanajärjestys) vahvistaen – tämä kannattaa valita, jos peruskoulun todistuksessa on jommassa kummassa kielessä alle 8. Jos 2. vuoden lopulla päätät suunnata kirjoituksiin, mutta kaipailet tukea perusasioihin, voit valita Pelastusrengaskurssin (rub18). Ylioppilaskirjoituksiin osallistujille on 3. vuonna kolme syventävää opintojaksoa, jotka on kaikki syytä valita kirjoituksiin suunnattaessa. Och nu kör vi!

Takaisin ylös

Saksa

Fessissä voit opiskella saksaa yhdeksän opintojaksoa (kahdeksan opintojaksoa, jos olet aloittanut yläkoulussa). Ehdit oppia kielen keskeiset rakenteet, sanastoa useista aihepiireistä ja hyvän ääntämisen. Harjoittelemme paljon suullista kielitaitoa ja opit toimimaan erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Tutustumme myös saksalaisen kulttuurin ilmiöihin ja saksalaiseen elämäntapaan. Saat Fessissä hyvän peruskielitaidon jatko-opintoja ja työelämää varten. Willkommen zum Deutschlernen!

Takaisin ylös

Venäjä

Privet, toveri! Jos haluat päästä keulimaan eksoottisella kielitaidolla, on venäjä erinomainen valinta. Tätä herkkua ei ihan joka paikassa tarjoilla! Vaikka asiasta voisi nopeasti ajatella päinvastoin, niin etenkin nykyisessä maailmantilanteessa itänaapurimme kielen, kulttuurin ja historian tunteminen on todella tärkeää.

Mukaan opislelemaan mahtuvat kaikki, olit sitten alkeista aloittava tai yläkoulun opintoja jatkava. Kynän ja paperin ohella teemme paljon suullisia sekä pelillisiä harjoituksia. Meininki on meillä rento ja huumoririkas, ja venäjäntuntien onkin tarkoitus rikastuttaa paitsi kielivarantoasi, myös koulupäiviäsi. Tästä huolimatta on opintojen aikana tavattu jotakin oppiakin – testatkoon, ken uskaltaa. 😎

Takaisin ylös

Filosofia

Filosofian pakollisilla opintojaksoilla on lähtökohtaisesti tarkoitus kokonaisvaltaisesti avartaa opiskelijoiden näkemyksiä, niin heitä ympäröivästä maailmasta, kuin heistä itsestäänkin. Tätä sangen korkealentoista tavoitetta lähestytään muun muassa kriittisen ajattelun, argumentoinnin, eettisten ongelmien, sekä kielen käsitteellisyyden tutkimisen kautta.

Syventävillä opintojaksoilla jatketaan todellisuuden kriittistä tarkastelua, sekä pureudutaan entistä vahvemmin esimerkiksi yhteiskunnalliseen konkretiaan. Käsiteltävien asioiden keskiössä pyörivät muun muassa seuraavat oliot: Valta, vapaus, oikeudenmukaisuus ja tiedon mahdollisuus.

Vaikka filosofia on oppiaineena opiskelijoille uusi tuttavuus, niin sen käytänteet ovat jokaiselle vähintäänkin alitajuisesti tuttuja, suoritammehan kriittistä ajattelua päivittäin. Nyt vain on aika tehdä näkymätön näkyväksi, minkä ansiosta opiskelijat eivät opi vain ”filosofisia -ismejä”, vaan saavat käytännön työkaluja myös muihin oppiaineisiin ja elämään yleensä.

Takaisin ylös

Historia

Historian pakollisilla, mutta ah niin innostavilla opintojaksoilla (HI1, HI2 ja HI3) matkataan hädin tuskin puhetaitoisten ihmisten maailmasta tuhansien vuosien takaa jännittävien ja toisinaan myös tylsien (ei ihmiselämä onneksi pelkkää extremeä ole), raastavien ja uutta luovien vaiheiden läpi nykypäivään. Ryhdymme viljelemään maata, näemme nälkää, kohtaamme yltäkylläisyyttä, sodimme, teemme rauhan, sodimme taas, teemme jälleen rauhan, purjehdimme, keksimme, keksimme lisää, ajattelemme, riistämme, rikastumme, teemme vallankumouksia, teollistumme, valitsemme Kekkosen, Kekkosen, Kekkosen.

Opintojaksoilla kokonaisuudet hahmottuvat ja auttavat jäsentämään tulevaa, antavat sille perspektiiviä. Syventävät opintojaksot (HI4, HI5 ja HI6) nimensä mukaisesti vievät syvemmälle: aatteisiin, ajatuksiin, syihin, seurauksiin, pois Euroopasta ja turistiksi keskiajalle. Ja kaiken kruununa keikkuu lukiomme oma soveltava opintojakso Arjen historia, joka osoittaa, että lukiossakin pääsee kokkaamaan. Miksi? Se selviää, kun valitset 9. luokan jälkeen F.E. Sillanpään lukion.

Takaisin ylös

Psykologia

PS1 Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija psykologiatieteen peruslähtökohtiin sekä avata tieteellisen tutkimuksen peruspiirteitä. Keskeiset näkökulmat ovat psyykkinen, biologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma.

PS2  Opintojakson aikana tutustutaan ihmisen kehitykseen eri ikävaiheissa. Tavoitteena on yhtäältä tarkastella kehityksen lainalaisuuksia ja toisaalta lisätä opiskelijan itsetuntemusta oman kehityksen osalta.

PS3 Opintojakson aikana tutustutaan ajattelutoimintojen yleisiin lainalaisuuksiin sekä näissä esiintyvien yksilöllisten erojen arviointiin ja mittaamiseen.

PS4 Opintojakson aikana tutustutaan tunteiden syntyyn ja tunteiden vaikutuksiin kognitiivisiin toimintoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Tämän rinnalla tarkastellaan mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia asioita sekä pyritään soveltamaan tätä tietoa oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen.

PS5 Opintojakson aikana perehdytään erityisesti persoonallisuuteen, sen taustatekijöihin ja vaikutuksiin yksilön toiminnassa. Kiinnostuksen kohteena ovat myös älykkyys ja luovuus. Samoin perehdytään yksilöllisten erojen arviointiin ja mittaamiseen.

PS6 Opintojakson aikana syvennetään käsitystä ihmisestä sosiaalisena toimijana. Keskeisiä aiheita ovat ryhmien sisäiset ja väliset vuorovaikutussuhteet sekä kulttuurien kohtaaminen.

PS7 Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, eri ikäisten mielenterveyskysymyksiin, mielenterveyden ongelmiin, psyykkisten häiriöiden luokitteluun ja terveyden sekä mielenterveyden interventioihin.

PS8 Opintojakso valmentaa opiskelijaa psykologian ylioppilaskirjoituksiin.

Takaisin ylös

Uskonto

Uskonnon opintojaksoilla 1 j 2 matkaamme juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin alkulähteiltä nykyaikaan. Uskonnon neljällä valinnaisella opintojaksoilla syvennämme katsomustietämystä Suomessa ja Aasiassa. Kulttuurien ja katsomusperinteiden hyvää tuntemusta sekä kykyä ymmärtää niiden välisiä suhteita edellytetään monilla eri aloilla riippumatta siitä, elääkö ja työskenteleekö monikulttuurisessa kotimaassa vai kansainvälisissä tehtävissä. Uskonnon opiskelu tukee myös oman elämänkatsomuksen muodostamista.  

UE7 Voi hyvin -opintojakso | Mitkä ovat sinun hyvinvointisi ja onnellisuutesi tärkeimmät tukipilarit? Mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan arjessa pitkin vuotta? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdimme Voi hyvin -opintojaksolla (UE7), jossa sinä olet tärkein! Jakson jälkeen osaat soveltaa omaan elämään mm. positiivisen psykologian tutkittuja, laaja-alaista hyvinvointia lisääviä taitoja ja menetelmiä, jotka auttavat kohti hyvää elämää. Saat myös puskuria elämän vastoinkäymisten kohtaamiseen. Työstämme jaksolla seuraavia kokonaisuuksia: tulevaisuus, tavoitteet, ihmissuhteet, arvot, henkinen hyvinvointi ja jaksaminen, omat vahvuudet ja niiden hyödyntäminen, onnellisuus, itsetuntemus, ajattelutaidot, tunteet ja vaikutus hyvinvointiin,  rentoutuminen ja tietoisuustaidot, mindfulness. Työskentely on ratkaisukeskeistä ja valmentavaa. Teoria ja käytäntö kietoutuvat yhteen monipuolisissa hyvinvointia tukevissa harjoitteissa.  Kuin virkistävä keidas on VOI HYVIN- opintojakso puurtamisen ja pänttäämisen keskellä.

Takaisin ylös

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi, tuo demokratian sankarin tärkein työkalu. Orjapiiskurin ruoska viuhuen sinut pakotetaan opintojaksoille YH1, YH2 ja YH3. Jos opettaja kutsuu sinua idiootiksi, johtuu se vain siitä, että erehdyksessä väität politiikan olevan epäkiinnostavaa. Ensimmäisellä, suomalaista yhteiskuntaa luotaavalla opintojaksolla voit ottaa tavoitteeksi laskea, kuinka monta kertaa opettaja mainitsee sanan perustuslaki. Toinen opintojakso keskittyy talousasioihin, ja jos opettajan jutut näkymättömästä kädestä menevät yli hilseen, voit lohduttautua sillä, että opettaja itse sai aikoinaan lukion taloustiedosta arvosanaksi seiskan. Kolmannella opintojaksolla otetaan haltuun Eurooppa ja maailma ja sijoitetaan Suomi osaksi kaikkea – ei sen kummempaa.

Syventävää lakitiedon opintojaksoa (YH4) et toki halua jättää väliin, sillä siellä voit jatkaa perustuslaki-laskentaa. Jos laskemiseltasi ehdit, opettele tasinkoprivilegi ja rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset. Eikä siinä vielä kaikki! F. E. Sillanpään lukiossa voit myös opiskella sijoittamista opintojaksolla YH6 Lukiolaisten sijoittajakoulu.

Takaisin ylös

Biologia

Pakolliset opintojaksot

Elämä ja evoluutio (BI1) perehdyttää elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteiseen. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Ekologia ja ympäristö (BI2) tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa.

Syventävät opintojaksot

Solu ja perinnöllisyys (BI3) -opintojakson tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Jakson aikana tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Ihmisen biologia (BI4) -opintojaksolla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Biologian sovellukset (BI5) -opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Soveltavat opintojaksot

Biologian laboroinnissa (BI6) tutustutaan soluihin ja biologian ilmiöihin käytännön tutkimusten kautta. Tietoa hankitaan tutkimustehtävistä saatujen havaintojen kautta. Lukion biologia kokonaisuutena (BI7) -opintojaksolla kerrataan ja syvennetään valtakunnallisten opintojaksojen (BI1 – BI5) sisältöjä. Jakso valmentaa biologian ylioppilaskokeeseen.

Takaisin ylös

Fysiikka

Avaa fysiikan opintojaksojen kuvaukset tästä (PDF).

Takaisin ylös

Kemia

Kemiassa on KE1 ja KE2 ovat pakolliset kemian opintojaksot. Valtakunnallisia syventäviä opintojaksoja ovat 3–6. Lisäksi FESissä on tarjolla kaksi koulukohtaista syventävää opintojaksoa: kakkosluokalla KE7 Laboratoriokurssi ja kolmosella KE8 Kertauskurssi ylioppilaskirjoituksia varten.

 • Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)
 • Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)
 • Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)
 • Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)
 • Laboratoriotöitä, 2 op (KE7)
 • Kertaus, 2 op (KE8)

Takaisin ylös

Maantiede

PAKOLLINEN OPINTOJAKSO

 • GE01 Maailma muutoksessa
SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT
 • GE02 Sininen planeetta
 • GE03 Yhteinen maailma
 • GE04 Geomedia: Tutki, osallistu ja vaikuta

Takaisin ylös

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Avaa lyhyen matematiikan opintojaksokuvaukset tästä (PDF).

Takaisin ylös

Ilmaisutaide

Ilmaisutaiteen 2 op:n opintojaksoilla IT1 Sukellus ilmaisutaiteeseen ja IT2 Ilmaisutaiteen syventäminen pääsee hengähtämään arjesta, nauramaan ja voittamaan itsensä hyvässä ja kannustavassa seurassa. Opintojaksoilla keskitytään jokaisen omien ilmaisutaitojen sekä ryhmä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen turvallisessa ilmapiirissä ja harjoitellaan vertais- ja itsearviointitaitoja.

Etenkin IT2-opintojaksolla keskitytään esittävään taiteeseen sekä lavastuksellisiinkin asioihin: kukin ryhmä ideoi, suunnittelee, valmistaa, harjoittelee ja esittää yhdessä toteutettavan esityksen, joka voidaan esittää jossakin koulun tilaisuudessa tai juhlassa.

FESissä voi tehdä myös teatteritaiteen lukiodiplomin, jossa pääsee toteuttamaan omaan luovuuttaan ja keskittymään juuri itselle ominaisempaan teatteritaiteen muotoon oman esityksen ja portfoliotyöskentelyn avulla.

Meillä jokainen on aina tähti ja vain taivas on rajana! ♥

Takaisin ylös

Kuvataide

Kuvataiteen ja kuvakulttuurin moniin maailmoihin pääset tutustumaan neljällä kuvataiteen opintojaksolla: KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op), KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op), KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op), ja KU4 Taiteen monet maailmat (2 op). Opiskelu painottuu omaan tekemiseen; toivottavasti koet opintojaksoilla taiteilun iloa ja välillä myös luomisen tuskaa. Jokainen työskentelee niillä taidoilla, mitä hänellä on. Taidot ja kuvalukutaito kehittyvät tekemällä.

Musiikin opettajan kanssa suorastaan odotamme, että pääsemme yhdessä toteuttamaan opintokokonaisuutta KUMU1 ”Otetaan rennosti kuvataiteen ja musiikin keinoin ”. Tässäkään opintokokonaisuudessa ei ole mitään vaikeaa, vaan pääset työskentelemään monipuolisesti sekä kuvataide- että musiikinluokassa.

Lukiossamme voi tehdä myös kuvataiteen lukiodiplomin.

Takaisin ylös

Kotitalous

FESsissä voit opiskella kotitaloutta. Opintojaksolla -Hyvinvointia ravinnosta 2 op (KO1), pääset nimen mukaisesti pohtimaan ravinnon merkitystä hyvinvoinnille. Opintojakso lähtee liikkeelle peruskoulussa opituista ravitsemussuositusten perusteista, edeten tutkivalla otteella pohtimaan terveyttä edistäviä ruokavalintoja, sekä ravitsemustieteelle tuttuja peruskäsitteitä.

Hyvinvointia ravinnosta opintojaksolla valmistetaan arkiruokaa ja välipaloja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Käytännön oppimistehtävät harjaannuttavat sinua kotitalouden taitoihin kohti itsenäistyvää elämääsi. Kotitaloustaitojen harjoittelusta saat välittömiä kokemuksia ja elämyksiä vuorovaikutuksessa opiskelutovereiden kanssa. 

Opintojaksolla Hygieniaosaaminen – tavoitteena hygieniapassi 2 op (KO2) käydään läpi elintarvikehygienian perusteita pääosin teoreettisesti. Opintojakso sisältää joitakin käytännön harjoituksia. Opintojakson päätavoite on hygieniaosaamistestin eli hygieniapassin suorittaminen. 

Kotitalous on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva taitoaine, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia ja arjen hallinnan taitoja. Kotitalousopetus edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, yhdessä toimimisen taitoja sekä kestävää elämäntapaa.

Kotitalouden opintojaksot arvioidaan suoritettu/hylätty periaatteella. Annetut tehtävät tulee tehdä ja palauttaa ajoissa sekä lisäksi käytännön tunneilla opiskelijan tulee osallistua työskentelyyn aktiivisesti. Opintojaksoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kotitaloudesta on mahdollisuus tehdä lukiodiplomi. Oikeus suorittaa lukiodiplomityö edellyttää kahta suoritettua kotitalouden opintojaksoa.

Takaisin ylös

Musiikki

Lukiossamme pääsee musatunneilla olemaan oma itsensä ja musisoimaan ilman paineita yhdessä muitten kanssa omat lähtökohdat huomioiden. Kaikille yhteisenä opintokokonaisuutena on  MU1 ” Kaikki soimaan” -opintojakso, jossa toimitaan yhdessä monipuolisin musiikin työtavoin ja pyritään vahvistamaan omaa, henkilökohtaista musiikkisuhdetta. MU1- opintojaksossa lähdemme myös yhdessä Tampereen filharmonian konserttiin. MU2- opintojakso on vaihtoehtoinen kuvataiteen kanssa ja siellä liikutaan mm. erilaisten suomalaisten musiikki-ilmiöiden keskellä. Yhteinen musisointi on aina keskiössä musiikin tunneilla.

Valtakunnalliset MU3 ”Genre-globaali uteliaisuus” ja MU4  ”Demo-luovasti yhdessä”- opintokokonaisuudet toteutuvat, jos valitsijoita tulee tarpeeksi. Nämä opintokokonaisuudet vievät meidät mm. aineettomille musamatkoille (MU3) ja antavat mahdollisuuden suunnitella luovuutta tukevia sisältöjä  yhdessä (MU4).

Jokainen musiikin opintokokonaisuus tukee myös musiikin keinoin omaa hyvinvointia.

Lukiossamme jatkuvat edelleen suositut MU5 ja MU6 ”Laulua ja soittoa 1 ja 2” -opintokokonaisuudet sekä esitystekniikan opintokokonaisuus (MU7), joka suoritetaan hajautetusti kolmena lukiovuotena.

Kuvataideopettajan kanssa suorastaan odotamme, että pääsemme yhdessä toteuttamaan opintokokonaisuutta KUMU1 ”Otetaan rennosti kuvataiteen ja musiikin keinoin”. Tässäkään opintokokonaisuudessa ei ole mitään vaikeaa, vaan pääset työskentelemään monipuolisesti sekä kuvataide- että musiikinluokassa.

Lukiossamme voi valmistaa myös musiikin lukiodiplomin ja lukiomme tarjoaa esiintymismahdollisuuksia halukkaille. 

Takaisin ylös

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen opintojaksot ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

OP05 Opintokamu

Opintokamu on Turun yliopistossa kehitetty verkkopohjainen, itsenäisesti suoritettava kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy opiskelutaitoihin, omaan mieleen ja tunteisiin sekä sosiaalisiin suhteisiin. Näistä kolmesta aihealueesta opiskelija kokoaa itseään kiinnostavan sisällön, johon kuuluvan itseopiskelumateriaalin pohjalta hän kirjoittaa oppimispäiväkirjaa omaa ajattelu- ja oppimisprosessiaan kuvaten. Opintokamu-opinnot voi suorittaa joustavasti milloin vain lukuvuoden aikana oman aikataulun mukaan. Jos kiinnostuit, tule vastuuopettaja Iina Salmisen juttusille!

OP06 Abin valmennuskurssi

Hoi, sinä tuleva abi! Kaipaatko käytännön neuvoja ja taitoja aikaan, jolloin olet ponnistusten ja tärkeiden valintojen edessä? Onko moti kateissa? Stressaako? Ahdistaako? Etsitkö vielä lukion jälkeistä suuntaasi? Valitse silloin FESin uusi erikoisuus, Abin valmennuskurssi! Kurssilla työskennellään sekä vertaisryhmässä että yksilöllisesti muun muassa opiskelustrategioiden, motivaation, sisäisen puheen, stressin, ahdistuksen, omien tavoitteiden ja sujuvan arjen parissa. Kokemusasiantuntijalle saa kernaasti esittää kiperiä kysymyksiä, mutta kurssi pohjaa tutkittuun tietoon psykologian alalta. Uteliaita ja lisätietoa halajavia pyydetään ottamaan yhteyttä kurssin vetäjään Iinaan.

Takaisin ylös

Lukiodiplomit

Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Diplomit eivät ole perinteisiä kurssimuotoisia opintojaksoja, vaan niitä työstetään pidemmällä aikavälillä sovitusti kunkin diplomin vastuuopettajan kanssa. FESissä on mahdollista suorittaa seuraavat lukiodiplomit (vastuuopettaja sulkeissa):

 • kotitalous (Lea Hietanen)
 • kuvataide (Minna Väätänen)
 • liikunta (Mira Rantanen)
 • musiikki (Johanna Vihma-Kyyrönen; lv 2022-23 Marjo Salomäki)
 • media (Anna Väisänen)
 • teatteritaide (Anna Väisänen)
 • lukudiplomi (Anna Väisänen)

Takaisin ylös