Hallituksen toiminta

Toiminnasta yleisesti

Opiskelijakunta tarkoittaa kaikkia lukiomme opiskelijoita. Jokainen fessiläinen on automaattisesti opiskelijakunnan jäsen.

Hallitus koostuu opiskelijakunnan valitsemista opiskelijoista, joiden tärkeimmät tehtävät ovat olla mukana lukiomme kehittämisessä sekä lukion tapahtumien ja teemapäivien järjestämisessä.

Uusi hallitus valitaan aina kunkin lukuvuoden alussa. Etusijalla ovat uudet ykköset hallitustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Vastineeksi aktiivisesta hallitustyöstä saa yhden kurssin.

Jäsenten toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • hallituksen keulakuva, joka edustaa hallitusta ja toimii esimerkillisesti
 • valmistelee kokousten esityslistat
 • johtaa kokouksia huolehtien, että kaikkien mielipide tulee kuulluksi

Varapuheenjohtaja 

 • pj:n hommat tämän estyessä
 • rahastonhoitajan apulaisena toimiminen

Sihteeri 

 • kirjaa kokouspöytäkirjaan kokouksissa käsitellyt asiat
 • huolehtii kokouspöytäkirjat asianomaisten allekirjoitettaviksi ja toimittaa ne sitten ohjaavalle opettajalle

Rahastonhoitaja 

 • hoitaa hallituksen rahaliikenteen
 • pitää muun hallituksen ajan tasalla rahatilanteesta

Tiedotus- ja somevastaava

 • pitää yllä FES:n lippua somessa sekä tiedottavat lukiolaisia ja mainostavat tapahtumia

Ylempi hortonomi

 • huolehtii lukion viherkasvien kastelusta

Pullosensei

 • ylläpitää lukion juoma-automaattia

Yleisjäsenet

 • osallistuvat aktiivisesti hallituksen toimintaan ilman omaa erityisvastuualuetta