FES liikkuu (2019-2021)

Lukuvuosina 2019-21 lukiomme oli mukana toiselle asteelle ja korkeakouluille suunnatussa Liikkuva opiskelu –hankkeessa hankenimellä FES liikkuu. Hankkeen päätavoitteina oli lisätä liikettä lukiolaisten varsin istumispainotteisiin koulupäiviin sekä lisätä yhteisöllisyyttä erilaisten liikkumisen ympärille luotujen tapahtumien ja hyvinvointihetkien kautta. Yhteistyötä tehtiin lukion hyvinvointivastaavien, opiskelijakunnan hallituksen, oman koulukuraattorimme ja valtakunnallisestikin palkitun terveydenhoitajamme kesken. Liikkuva opiskelu –hanke nivoutui luonnollisesti yhteen lukiomme hyvinvointipainotuksen kanssa.

FES liikkuu haki ja sai aluehallintoviraston veikkaustuloista myöntämää valtionavustusta.