Biologia

Pakolliset kurssit

Elämä ja evoluutio (BI1) kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteiseen. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Ekologia ja ympäristö (BI2) kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa.

Syventävät kurssit

Solu ja perinnöllisyys (BI3) kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Ihmisen biologia (BI4) kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Biologian sovellukset (BI5) kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Soveltavat kurssit

Eläinten käyttäytyminen (BI6) kurssilla tutustutaan eläinten synnynnäisen käyttäytymisen muotoihin sekä eläinlajien kykyyn mukauttaa käyttäytymistään ympäristöolojen mukaan. Kurssilla perehdytään käyttäytymistä koskevien tutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lukion biologia kokonaisuutena (BI7) kurssilla kerrataan ja syvennetään valtakunnallisten kurssien (BI1 – BI5) sisältöjä. Kurssi valmentaa biologian ainekokeeseen.