Siljankodissa 2019-20

Lukuvuonna 2019-2020 opiskelijakunnan hallitus osallistuu vanhuskummitoimintaan Hämeenkyrön Lion Clubin kutsumana ja tukemana. Kohteena on hämeenkyröläinen Siljankoti, jossa on 19 palveluasumispaikkaa muistisairaille vanhuksille. Opiskelijat vierailevat vanhusten luona pareittain tai ryhmittäin keksien heille viriketoimintaa jutustelun, puuhastelun ja ulkoilun muodossa. Tällä sivulla kootaan yhteen vapaaehtoisten opiskelijoiden Siljankoti-vierailut.

Ennen varsinaisia vierailuja tehtiin toimintasuunnitelma. Opiskelijat kävivät tutustumassa Siljankodin tiloihin ja henkilökuntaan, laativat aikataulun ja aloittivat vierailunsa, joita tehdään noin kerran viikossa koeviikkojen ja lomien puitteissa.

maanantai 2.12.2019

Joulukuu aloitettiin jouluisissa tunnelmissa, kun Ansa, Silja ja vanhukset lauloivat joululauluja sekä juttelivat joululauluista ja joulusta muutenkin.